Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Mầm non Ánh Sao.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giới thiệu đổi mới chương trình GDMN

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tố Uyên
Ngày gửi: 01h:25' 05-10-2009
Dung lượng: 274.0 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
giới thiệu chương trình GDMN mới
Trường mầm non ánh sao
Mục tiêu:

- Lí do đổi mới chương trình GDMN
- Những nội dung chủ yếu và những điểm mới của chương trình GDMN mới.
Nội dung:

1. Lí do đổi mới chương trình

2. Những quan điểm trong xây dựng và phát triển chương trình

3. Nội dung chủ yếu và những điểm mới của chương trình GDMN
Lí do đổi mới chương trình GDMN
1/ Thực hiện chủ trương đổi mới,
nâng cao chất lượng GD & ĐT nói chung và GDMN nói riêng của Đảng và Nhà nước
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển GDMN số 161/2002/QĐ -TTg (Điều 3-Xây dựng chương trình GDMN)
Các văn bản của Bộ GD&ĐT về đổi mới GD-ĐT
2/ Sự đổi mới chương trình giáo dục ở các cấp học, đặc biệt ở tiểu học
GDMN là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, sự đổi mới của chương trình giáo dục các cấp học, đặc biệt ở bậc tiểu học đòi hái bËchọc giáo dục mầm non cần tạo ra sự tiếp nối có hiệu quả, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 phổ thông và cho việc học suốt đời
3/ Những hạn chế, bất cập của chương trình nhà trẻ và mẫu giáo hiện hành
- Chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ nhà trẻ (3-36 tháng) và Chương trình chăm sóc - giáo dục mẫu giáo (3- 4 tuổi, 4- 5 tuổi, 5- 6 tuổi) được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1994- 1995 đã có những hạn chế, bất cập. Cụ thể:
+ Chương trình chủ yếu tập trung đề cập đến nội dung giáo dục mà chưa thể hiện một cách đầy đủ một số thành tố khác của chương trình.

+ Mục tiêu giáo dục nằm ngoài văn bản chương trình và chưa chú trọng một cách đầy đủ đến một số giá trị của nhân cách cần thiết cho công cuộc đổi mới của đất nước như: tính tự tin, tự lực, tư duy độc lập, tính sáng tạo.
+ Nội dung trong các hoạt động giáo dục đưa đến trẻ chưa mang tính tích hợp, chưa tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
+ Nội dung của hoạt động học tập còn nặng về cung cấp kiến thức một cách riêng rẽ, chưa coi trọng đến việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.4/ Những nhu cầu và sự phát triển của trẻ trong những năm gần đây có những thay đổi
Cùng với xu thế phát triển chung của xã hội, nhu cầu và sự phát triển của trẻ em trong những năm gần đây có những thay đổi, đòi hòi cần có chương trình giáo dục phù hợp.
5/ Xu hướng đổi mới giáo dục nói chung và GDMN nói riêng trên thế giới và trong nước
Phát triển chương trình, đổi mới chương trình GD trẻ là việc cần làm thường xuyên để đáp ứng với nhu cầu và sự phát triển chung của xã hội.
Đổi mới đồng bộ các thành tố của chương trình (mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, các điều kiện thực hiện, đánh giá).

5/ Xu hướng đổi mới giáo dục nói chung và GDMN nói riêng trên thế giới và trong nước
- Phát triển chương trình, đổi mới chương trình GD trẻ là việc cần làm thường xuyên để đáp ứng với nhu cầu và sự phát triển chung của xã hội.
- Đổi mới đồng bộ các thành tố của chương trình (mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, các điều kiện thực hiện, đánh giá).

Xu hướng xây dựng chương trình GDMN theo hướng tiếp cận phát triển và tiếp cận tích hợp, giáo dục hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm.
Xu hướng đa dạng hoá các loại hình CS-GD trẻ MN, đặc biệt trẻ lứa tuổi NT.

Kết luận
V?i nh?ng lớ do nờu trờn, vi?c d?i m?i chuong trỡnh CS-GD m?m non l h?t s?c c?n thi?t v c?p bỏch, dỏp ?ng xu th? d?i m?i GD núi chung ? cỏc nu?c trong khu v?c v trờn th? gi?i v trong nu?c, dỏp ?ng nhi?m v? trong giai do?n d?u chu?n b? ngu?n nhõn l?c cú ch?t lu?ng ph?c v? cho cụng cu?c phỏt tri?n d?t nu?c, ph?c v? s? nghi?p cụng nghi?p hoỏ, hi?n d?i hoỏ nu?c nh.

 
Gửi ý kiến